V/v Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễm thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai)
V/v Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễm thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai)
Số hiệu 675/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 04/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễm thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai)
V/v Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễm thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai)