V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty CP 3F Việt Chi nhánh tại Đồng Nai)
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty CP 3F Việt Chi nhánh tại Đồng Nai)
Số hiệu 2141/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 30/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty CP 3F Việt Chi nhánh tại Đồng Nai)
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty CP 3F Việt Chi nhánh tại Đồng Nai)