V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH Hyosung Đồng Nai))
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH Hyosung Đồng Nai))
Số hiệu 1701/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 05/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH Hyosung Đồng Nai))
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH Hyosung Đồng Nai))