V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH TMS Vina)
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH TMS Vina)
Số hiệu 1707/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 08/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH TMS Vina)
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Cty TNHH TMS Vina)