V/v Đăng ký danh mục miễn thuế Cty Bibica
V/v Đăng ký danh mục miễn thuế Cty Bibica
Số hiệu 247/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 13/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đăng ký danh mục miễn thuế Cty Bibica
V/v Đăng ký danh mục miễn thuế Cty Bibica