V/v Đề nghị hoàn thuế xuất khẩu (Công ty TNHH Hào Hưng)
V/v Đề nghị hoàn thuế xuất khẩu (Công ty TNHH Hào Hưng)
Số hiệu 1508/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 11/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đề nghị hoàn thuế xuất khẩu (Công ty TNHH Hào Hưng)
V/v Đề nghị hoàn thuế xuất khẩu (Công ty TNHH Hào Hưng)