V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân)
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân)
Số hiệu 1081/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 26/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân)
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân)