V/v Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH San Lim Fumiture Việt Nam)
V/v Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH San Lim Fumiture Việt Nam)
Số hiệu 1629/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 25/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH San Lim Fumiture Việt Nam)
V/v Điều chỉnh danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH San Lim Fumiture Việt Nam)