V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Usfeed)
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Usfeed)
Số hiệu 844/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 25/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Usfeed)
V/v Điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Usfeed)