V/v Đóng thuế do không bổ sung được Giấy phép đầu tư điều chỉnh (Công ty CP Greenfeed VN - Chi nhành Đồng Nai)
V/v Đóng thuế do không bổ sung được Giấy phép đầu tư điều chỉnh (Công ty CP Greenfeed VN - Chi nhành Đồng Nai)
Số hiệu 699/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 07/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Đóng thuế do không bổ sung được Giấy phép đầu tư điều chỉnh (Công ty CP Greenfeed VN - Chi nhành Đồng Nai)
V/v Đóng thuế do không bổ sung được Giấy phép đầu tư điều chỉnh (Công ty CP Greenfeed VN - Chi nhành Đồng Nai)