V/v Gia hạn nộp thuế (Cty TNHH MTV Mây Việt)
V/v Gia hạn nộp thuế (Cty TNHH MTV Mây Việt)
Số hiệu 248/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 13/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Gia hạn nộp thuế (Cty TNHH MTV Mây Việt)
V/v Gia hạn nộp thuế (Cty TNHH MTV Mây Việt)