V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa miễn thuế tại tài sản cố định (Công ty TNHH Quốc tế Right Rich)
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa miễn thuế tại tài sản cố định (Công ty TNHH Quốc tế Right Rich)
Số hiệu 1232/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 14/06/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa miễn thuế tại tài sản cố định (Công ty TNHH Quốc tế Right Rich)
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa miễn thuế tại tài sản cố định (Công ty TNHH Quốc tế Right Rich)