V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty CP Anova Feed)
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty CP Anova Feed)
Số hiệu 1529/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 14/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty CP Anova Feed)
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty CP Anova Feed)