V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai)
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai)
Số hiệu 630/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 29/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai)
V/v Gia hạn thời gian dự kiến nhập khẩu danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ (Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai)