V/v Giải đáp nội dung liên quan đến khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu hóa chất (Công ty vận tải quốc tế Nhật Việt; Công ty CP hóa dầu Vạn An)
V/v Giải đáp nội dung liên quan đến khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu hóa chất (Công ty vận tải quốc tế Nhật Việt; Công ty CP hóa dầu Vạn An)
Số hiệu 3242/BCT-HC Ngày văn bản 13/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực
V/v Giải đáp nội dung liên quan đến khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu hóa chất (Công ty vận tải quốc tế Nhật Việt; Công ty CP hóa dầu Vạn An)
V/v Giải đáp nội dung liên quan đến khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu hóa chất (Công ty vận tải quốc tế Nhật Việt; Công ty CP hóa dầu Vạn An)