V/v Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên (Cty Intel Products VN; cty TNHH Samsung Electronics VN; Cty TNHH Microsoft Mobile VN; Cty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên; cty TNHH Sumidenso VN; Cty TNHH Công nghiệp Brother VN; Cty TNHH Canon VN)
V/v Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên (Cty Intel Products VN; cty TNHH Samsung Electronics VN; Cty TNHH Microsoft Mobile VN; Cty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên; cty TNHH Sumidenso VN; Cty TNHH Công nghiệp Brother VN; Cty TNHH Canon VN)
Số hiệu 1108/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 04/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên (Cty Intel Products VN; cty TNHH Samsung Electronics VN; Cty TNHH Microsoft Mobile VN; Cty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên; cty TNHH Sumidenso VN; Cty TNHH Công nghiệp Brother VN; Cty TNHH Canon VN)
V/v Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên (Cty Intel Products VN; cty TNHH Samsung Electronics VN; Cty TNHH Microsoft Mobile VN; Cty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên; cty TNHH Sumidenso VN; Cty TNHH Công nghiệp Brother VN; Cty TNHH Canon VN)