V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo Hóa chất gửi kho ngoại quan (Công ty CP ICD Tân cảng Long Bình)
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo Hóa chất gửi kho ngoại quan (Công ty CP ICD Tân cảng Long Bình)
Số hiệu 613/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 28/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo Hóa chất gửi kho ngoại quan (Công ty CP ICD Tân cảng Long Bình)
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo Hóa chất gửi kho ngoại quan (Công ty CP ICD Tân cảng Long Bình)