V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo kiểm tra chuyên ngành gửi kho ngoại quan (Công ty TNHH KCTC VINA)
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo kiểm tra chuyên ngành gửi kho ngoại quan (Công ty TNHH KCTC VINA)
Số hiệu 312/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 22/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo kiểm tra chuyên ngành gửi kho ngoại quan (Công ty TNHH KCTC VINA)
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo kiểm tra chuyên ngành gửi kho ngoại quan (Công ty TNHH KCTC VINA)