V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo, kiểm tra chuyên ngành gửi kho ngoại quan (Công ty TNHH KCTC ViNa)
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo, kiểm tra chuyên ngành gửi kho ngoại quan (Công ty TNHH KCTC ViNa)
Số hiệu 497/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 11/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo, kiểm tra chuyên ngành gửi kho ngoại quan (Công ty TNHH KCTC ViNa)
V/v Hàng hóa thuộc diện khai báo, kiểm tra chuyên ngành gửi kho ngoại quan (Công ty TNHH KCTC ViNa)