V/v Hướng dẫn phân loại hàng hóa (Công ty CP công nghệ điện tử ứng dụng)
V/v Hướng dẫn phân loại hàng hóa (Công ty CP công nghệ điện tử ứng dụng)
Số hiệu 897/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/01/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn phân loại hàng hóa (Công ty CP công nghệ điện tử ứng dụng)
V/v Hướng dẫn phân loại hàng hóa (Công ty CP công nghệ điện tử ứng dụng)