V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH ESTec Phú Thọ)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH ESTec Phú Thọ)
Số hiệu 179/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 03/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH ESTec Phú Thọ)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH ESTec Phú Thọ)