V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị TN-TX (Công ty TNHH Samsun Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị TN-TX (Công ty TNHH Samsun Việt Nam)
Số hiệu 1462/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 05/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị TN-TX (Công ty TNHH Samsun Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị TN-TX (Công ty TNHH Samsun Việt Nam)