Văn bản hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào
V/v Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào
Số hiệu 36/2012/TT-BTC Ngày văn bản 02/03/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 01/01/2012
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào
V/v Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào