Văn bản hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
V/v Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Số hiệu TT 93/2010/TT-BTC Ngày văn bản 28/06/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 12/08/2010
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
V/v Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả