v/v khảo sát xây dựng chuyên mục quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử Hải quan
v/v khảo sát xây dựng chuyên mục quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử Hải quan
Số hiệu 355/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 27/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
v/v khảo sát xây dựng chuyên mục quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử Hải quan
v/v khảo sát xây dựng chuyên mục quan hệ đối tác trên Cổng thông tin điện tử Hải quan