V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/04 - 01/05
V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/04 - 01/05
Số hiệu 640/HQĐNa-VP Ngày văn bản 12/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/04 - 01/05
V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/04 - 01/05