V/v Nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05
V/v Nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05
Số hiệu 666/HQĐNa-VP Ngày văn bản 05/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05
V/v Nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05