V/v Nhập khẩu lô hàng theo loại hình phi mậu dịch để làm mẫu ( Công ty TNHH Piaggio Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 13/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4748/TCHQ-GSQL

V/v Nhập khẩu lô hàng theo loại hình phi mậu dịch để làm mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.

(Đ/c: Khu công nghiệp Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 27-08/XNK ngày 27/8/2012 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định tại khoản 5, Điều 69 Phần III Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính đối với lô hàng gồm 02 xe máy Vespa 125CC, mới 100% do India sản xuất đã được vận chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài theo vận đơn số BOM 7CUG009 để làm hàng mẫu nghiên cứu, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, không lưu hành, không chuyển nhượng, không có giá trị thanh toán.

- Tờ khai làm thủ tục nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch đối với lô hàng gồm 02 chiếc xe gắn máy nêu trên không có giá trị để đăng ký lưu hành xe.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Piaggio Việt Nam được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Nhập khẩu lô hàng theo loại hình phi mậu dịch để làm mẫu ( Công ty TNHH Piaggio Việt Nam)
Số hiệu 4748/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 11/09/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Nhập khẩu lô hàng theo loại hình phi mậu dịch để làm mẫu ( Công ty TNHH Piaggio Việt Nam)
V/v Nhập khẩu lô hàng theo loại hình phi mậu dịch để làm mẫu ( Công ty TNHH Piaggio Việt Nam)