V/v Phân loại cảm biến siêu âm dùng hỗ trợ lùi xe (Công ty TNHH Ford Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 23/02/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1030/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại cảm biến siêu âm dùng hỗ trợ lùi xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng

- Công ty TNHH Ford Việt Nam

(Địa chỉ: phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20160815/FVL-XNK ngày 17/8/2016 của Công ty TNHH Ford Việt Nam (Công ty) kiến nghị về việc phân loại mặt hàng "Cảm biến siêu âm dùng hỗ trợ lùi xe" (cảm biến). Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn 10609/TCHQ-TXNK ngày 09/11/2016 và 10772/TCHQ-TXNK ngày 15/11/2016 thông báo về việc lấy ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Sau khi nhận được phản hồi của WCO, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hoá:

Để đảm bảo phân loại chính xác đối với mặt hàng, Tổng cục Hải quan đã có văn bản (kèm theo mô tả đặc điểm, hình ảnh thực tế của mặt hàng và tài liệu kỹ thuật về sơ đồ khối và nguyên tắc hoặc động của hệ thống trong đó có gắn cảm biến, do Công ty cung cấp) để trao đổi và xin ý kiến phân loại của WCO. Trong nội dung trao đổi, đã nêu cụ thể 3 quan điểm phân loại khác nhau liên quan đến 3 nhóm, gồm 85.12, 90.37, và 85.43.

Ngày 16/01/2017, Ban thư ký WCO đã có văn bản trả lời số 17NL0013- TPB đưa ra các lí do loại trừ quan điểm phân loại mặt hàng về nhóm 90.31 và 85.43 và phân loại mặt hàng như "bộ phận" thuộc nhóm 85.12, thuộc phân nhóm 8512.90.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và trên cơ sở nội dung trả lời về phân loại mặt hàng của WCO, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

a) Đối với nhóm 90.32:

Mặt hàng không phù hợp phân loại vào nhóm 90.32 (như mã khai báo của Công ty) do không có chức năng điều khiến.

b) Đối với nhóm 90.31:

Ngoài khả năng phát ra sóng siêu âm và nhận sóng siêu âm được dội ngược lại, mặt hàng không có khả năng đo lường hoặc kiểm tra. Vì vậy, nhóm 90.31 không phù hợp để phân loại cho mặt hàng.

c) Đối với nhóm 85.43:

Chức năng của cảm biến chỉ có thể được thực hiện với các dữ liệu nhận từ các bộ phận khác, như bộ xử lý điện tử, hệ thống âm thanh. Do đó, loại cảm biến này giữ vai trò như bộ phận không thể thiếu và không thế tách rời đối với toàn bộ hệ thống. Mặt hàng phù hợp được xem là một "bộ phận" của hệ thống hỗ trợ xe lùi đỗ an toàn. Vì vậy, nhóm 85,43 không phù hợp phân loại do mặt hàng không được xem là có "chức năng riêng" theo Chú giải chi tiết nhóm 84.79 về khái niệm "chức năng riêng" được áp dụng tương tự đối với nhóm 85.43.

d) Đối với nhóm 85.12:

Mặt hàng cảm biến được lắp vào phía sau của xe và phải phối hợp hoạt động với các bộ phận khác như bộ xử lý điện tử, hệ thống âm thanh đã được gắn sẵn trong xe để có thế cảnh báo người lái xe, hỗ trợ xe lùi đỗ an toàn. Vì vậy, áp dụng quy tắc 1, Chú giải 2 (b) Phần XVI mặt hàng được phân loại vào nhóm 85.12 như "bộ phận", áp dụng quy tắc 6 mặt hàng phù hợp phân loại vào phân nhóm 8512.90, mã số 8512.90.20.

2. Về xử lý thuế:

Như nội dung đã nêu tại công văn hướng dẫn số 10609/TCHQ-TXNK ngày 09/11/2016 và số 10772/TCHQ-TXNK ngày 15/11/2016, với kết hiận phân loại như trên, mặt hàng được xác định là "Cảm biến siêu âm dùng hỗ trợ lùi xe", thuộc mã số 8512.90.20, đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Công ty TNHH Ford Việt Nam phối hợp để xử lý thuế theo nội dung phân loại xác định mã số nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ford Việt Nam và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

 

 

 

V/v Phân loại cảm biến siêu âm dùng hỗ trợ lùi xe (Công ty TNHH Ford Việt Nam)
Số hiệu 1030/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phân loại cảm biến siêu âm dùng hỗ trợ lùi xe (Công ty TNHH Ford Việt Nam)
V/v Phân loại cảm biến siêu âm dùng hỗ trợ lùi xe (Công ty TNHH Ford Việt Nam)