V/v Phân loại mặt hàng đá cẩm thạch (Công ty liên doanh Vinastone; HQ Hải Phòng)
V/v Phân loại mặt hàng đá cẩm thạch (Công ty liên doanh Vinastone; HQ Hải Phòng)
Số hiệu 1317/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phân loại mặt hàng đá cẩm thạch (Công ty liên doanh Vinastone; HQ Hải Phòng)
V/v Phân loại mặt hàng đá cẩm thạch (Công ty liên doanh Vinastone; HQ Hải Phòng)