V/v Phân loại mặt hàng paper cloth (Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN))

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 09/03/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1425/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng paper cloth

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN)

(Địa chỉ: Lô B1, đường D2, KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN) về việc phân loại mặt hàng Paper cloth, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính, Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 156/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Tham khảo các văn bản số 16NL0181-EJ ngày 30/5/2016, số 16NL0248- EJ ngày 13/7/2016, số 17NL0015-EJ ngày 18/01/2017 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO);

Theo mô tả của doanh nghiệp: mặt hàng có tên gọi theo nhà sản xuất là giấy kraft tráng màng dệt. Mặt ngoài là giấy kraft, lớp trong là màng dệt. Trọng lượng: giấy kraft định lượng 74-76 g/m2, màng dệt định lượng 50-60 g/m2. Mục đích sử dụng làm bao giấy nhiều lớp, giấy dùng đế in ấn, màng dệt được ghép vào lớp trong của giấy để tăng cường độ chịu lực của giấy

Mặt hàng có kết quả phân tích "Mẫu dạng cuộn, chiều rộng 114cm gồm hai lớp: lớp giấy kraft chưa tẩy trắng, chưa tráng phủ kết dính với lớp vải dệt thoi bằng polyetylen. Lớp vải dệt thoi từ monofilament polyetylen, bề rộng của sợi dệt là 4mm. Mẫu có định lượng là 142 g/m2; trong đó lớp giấy là 66 g/m2, độ dày mẫu là 0,161mm trong đó lớp giấy là 0,071 mm" thuộc nhóm 48.11, mã số 4811.90.99.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN) biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

 

 

 

V/v Phân loại mặt hàng paper cloth (Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN))
Số hiệu 1425/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 08/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phân loại mặt hàng paper cloth (Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN))
V/v Phân loại mặt hàng paper cloth (Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN))