V/v phúc đáp công văn số 04072019 ngày 04/07/2019 của CTy TNHH Shin Heung Đồng Nai
V/v phúc đáp công văn số 04072019 ngày 04/07/2019 của CTy TNHH Shin Heung Đồng Nai
Số hiệu 1332/HQQĐNa-GSQL Ngày văn bản 10/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/07/2019
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v phúc đáp công văn số 04072019 ngày 04/07/2019 của CTy TNHH Shin Heung Đồng Nai
V/v phúc đáp công văn số 04072019 ngày 04/07/2019 của CTy TNHH Shin Heung Đồng Nai