v/v phúc đáp công văn số 25/2017/CV-TH của Công ty TNHH CYG Thanh Hồng về việc gia hạn bổ sung chứng từ nhập khẩu.
v/v phúc đáp công văn số 25/2017/CV-TH của Công ty TNHH CYG Thanh Hồng về việc gia hạn bổ sung chứng từ nhập khẩu.
Số hiệu 364/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 27/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
v/v phúc đáp công văn số 25/2017/CV-TH của Công ty TNHH CYG Thanh Hồng về việc gia hạn bổ sung chứng từ nhập khẩu.
v/v phúc đáp công văn số 25/2017/CV-TH của Công ty TNHH CYG Thanh Hồng về việc gia hạn bổ sung chứng từ nhập khẩu.