V/v phúc đáp cv không số ngày 26/02/2019 của công ty TNHH Platz VN
V/v phúc đáp cv không số ngày 26/02/2019 của công ty TNHH Platz VN
Số hiệu 338/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 04/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v phúc đáp cv không số ngày 26/02/2019 của công ty TNHH Platz VN
V/v phúc đáp cv không số ngày 26/02/2019 của công ty TNHH Platz VN