V/v Quy định dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm bóng đèn sợi đốt (Văn phòng đại diện OSRAM PTE Ltd)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 06/09/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5246/TCHQ-GSQL

V/v Quy định dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm bóng đèn sợi đốt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Văn phòng đại diện OSRAM PTE Ltd

(Đ/c: 1103, Lầu 11, Số 2 Ngô Đức Kế, Q1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 04-13/CV-OS ngày 19/08/2013 của Văn Phòng đại diện OSRAM PTE Ltd về việc xem xét quy định dán nhãn năng lượng áp dụng cho các loại bóng đèn Halogen, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện đối với sản phẩm bóng đèn tròn (đèn sợi đốt), từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông các loại đèn sợt đốt có công suất lớn hơn 60W.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng) tại công văn số 0998/TCNL-KHCN ngày 30/08/2013, sản phẩm bóng đèn Halogen nhập khẩu, công suất trên 60W nhãn hiệu OSRAM, là bóng đèn hiệu suất cao phục vụ cho các mục đích đặc biệt, không sử dụng trong mục đích chiếu sáng dân dụng thông thường, không thuộc danh mục thiết bị phải dán nhãn năng lượng, không thuộc diện bóng đèn sợi đốt bị cấm lưu thông trên thị trường.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan để Quý Văn phòng nghiên cứu và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được giải quyết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VẾ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn

V/v Quy định dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm bóng đèn sợi đốt (Văn phòng đại diện OSRAM PTE Ltd)
Số hiệu 5246/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 05/09/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Quy định dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm bóng đèn sợi đốt (Văn phòng đại diện OSRAM PTE Ltd)
V/v Quy định dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm bóng đèn sợi đốt (Văn phòng đại diện OSRAM PTE Ltd)