V/v Sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan (HQ Long An; Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 12/04/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2438/TCHQ-GSQL

V/v Sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Long An;

- Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam.

(Đ/c: Lô A1, đường số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 36/LLV-04-2017 ngày 7/4/2017 của Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam về việc đề nghị được sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ thì "kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan"; trên cơ sở báo cáo, đánh giá, kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn số 620/HQLA-NV ngày 22/3/2017 về việc mở rộng kho ngoại quan trong đó có công tác kiểm tra, giám sát đối với việc sử dụng hàng rào di động tại Phòng lạnh E; để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý chủ trương để Công ty được sử dụng hàng rào di động ngăn kho ngoại quan (Phòng lạnh E) thành 02 khu vực với điều kiện đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hàng rào được ngăn cách hoàn toàn giữa khu để hàng ngoại quan với hàng thông thường;

- Việc niêm phong hải quan được thực hiện tại hàng rào di động;

- Bố trí ca-mê-ra giám sát 24/24h toàn bộ Phòng lạnh E và két nối với hải quan giám sát kho;

- Cung cấp cho cơ quan Hải quan quản lý kho địa chỉ IP và quyền truy cập vào Hệ thống lưu trữ hình ảnh ca-mê-ra quan sát và phần mềm quản lý hàng hóa nhập-xuất-tồn kho ngoại quan;

2. Giao Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của kho ngoại quan đúng quy định, tránh xảy ra việc lợi dụng, gian lận.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam được biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

V/v Sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan (HQ Long An; Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam)
Số hiệu 2438/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 11/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan (HQ Long An; Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam)
V/v Sử dụng hàng rào di động để ngăn cách kho ngoại quan (HQ Long An; Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam)