V/v Sử dụng tạm thời kho ngoại quan để lưu giữ hàng hóa thông thường (Cục HQ Long An, Cty Lotte Logistics Việt Nam)
V/v Sử dụng tạm thời kho ngoại quan để lưu giữ hàng hóa thông thường (Cục HQ Long An, Cty Lotte Logistics Việt Nam)
Số hiệu 8083/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 04/09/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Sử dụng tạm thời kho ngoại quan để lưu giữ hàng hóa thông thường (Cục HQ Long An, Cty Lotte Logistics Việt Nam)
V/v Sử dụng tạm thời kho ngoại quan để lưu giữ hàng hóa thông thường (Cục HQ Long An, Cty Lotte Logistics Việt Nam)