Văn bản hết hiệu lực
V/v Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamonihydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
V/v Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamonihydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Số hiệu 25/2016/TT-BTC Ngày văn bản 16/02/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
thay thế bởi nghị định 122/2016/NĐ-CP
V/v Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamonihydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
V/v Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamonihydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi