V/v Tái nhập hàng đã xuất khẩu (Công ty TNHH Pranda Việt Nam)
V/v Tái nhập hàng đã xuất khẩu (Công ty TNHH Pranda Việt Nam)
Số hiệu 1677/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 02/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Tái nhập hàng đã xuất khẩu (Công ty TNHH Pranda Việt Nam)
V/v Tái nhập hàng đã xuất khẩu (Công ty TNHH Pranda Việt Nam)