V/v Tái xuất xăng dầu (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)
V/v Tái xuất xăng dầu (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)
Số hiệu 1105/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 04/02/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Tái xuất xăng dầu (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)
V/v Tái xuất xăng dầu (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)