V/v tạm ngưng nhập khẩu quả me từ Indonesia
V/v tạm ngưng nhập khẩu quả me từ Indonesia
Số hiệu 57/QĐ-BNN-BVTV Ngày văn bản 06/01/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT Ngày hết hiệu lực
V/v tạm ngưng nhập khẩu quả me từ Indonesia
V/v tạm ngưng nhập khẩu quả me từ Indonesia