V/v Thanh khoản tờ khai sai mã loại hình (HQ Long An; Công ty TNHH Vina Pride Seafoods)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 24/08/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7646/TCHQ-GSQL

V/v Thanh khoản tờ khai sai mã loại hình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Long An;

- Công ty TNHH Vina Pride Seafoods

(Đ/c Lô Q-2A, đường Trung tâm, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An)

Trả lời công văn không số của Công ty TNHH Vina Pride Seafoods vướng mắc về việc làm thủ tục thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị khai sai mã loại hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về thủ tục hoàn thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Mục 4 chương VII Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2/ Theo trình bày của Công ty do sai sót nên khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình NSXXK, Công ty đã khai nhầm mã loại hình B11 (xuất kinh doanh) thay vì mã loại hình E62 dẫn đến vướng mắc khi thực hiện quyết toán nguyên vật liệu. Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc cho Công ty trong quá trình quyết toán nguyên vật liệu, làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo Chi cục Hải quan Bến Lức thực hiện:

(1)  - Kiểm tra thông tin do Công ty trình bày tại công văn (gửi kèm).              '

(2) - Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên liệu và thành phẩm, chứng từ thanh toán tiền hàng và định mức nguyên liệu cấu thành sản phẩm xuất khẩu;

Nếu qua quá trình kiểm tra xác định nguyên liệu nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu theo tờ khai số 300424513710 và Công ty có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu và hồ sơ và thủ tục khác đáp ứng các điều kiện theo quy định đối với loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và kiểm tra việc khai sai mã loại hình không phát hiện gian lận, lợi dụng thì xem xét, chấp nhận thanh khoản trên hệ thống, thực hiện việc hoàn, không thu tương ứng với số nguyên liệu, vật tư đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An, Công ty TNHH Vina Pride Seafoods biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

 

V/v Thanh khoản tờ khai sai mã loại hình (HQ Long An; Công ty TNHH Vina Pride Seafoods)
Số hiệu 7646/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 21/08/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thanh khoản tờ khai sai mã loại hình (HQ Long An; Công ty TNHH Vina Pride Seafoods)
V/v Thanh khoản tờ khai sai mã loại hình (HQ Long An; Công ty TNHH Vina Pride Seafoods)