V/v Thông báo danh mục miễn thuế của Công ty CP Savio Việt Nam
V/v Thông báo danh mục miễn thuế của Công ty CP Savio Việt Nam
Số hiệu 808/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 20/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thông báo danh mục miễn thuế của Công ty CP Savio Việt Nam
V/v Thông báo danh mục miễn thuế của Công ty CP Savio Việt Nam