V/v Thông báo khóa đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Hải quan cho các nhân viên đại lý làm thủ tục Hải quan
V/v Thông báo khóa đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Hải quan cho các nhân viên đại lý làm thủ tục Hải quan
Số hiệu 569/HQĐNa-TCTTr Ngày văn bản 03/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thông báo khóa đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Hải quan cho các nhân viên đại lý làm thủ tục Hải quan
V/v Thông báo khóa đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Hải quan cho các nhân viên đại lý làm thủ tục Hải quan