V/v Thông báo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan Đồng Nai
V/v Thông báo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan Đồng Nai
Số hiệu 438/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 08/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thông báo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan Đồng Nai
V/v Thông báo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan Đồng Nai