V/v Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
V/v Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Số hiệu 206/QĐ-QLD Ngày văn bản 15/04/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế Ngày hết hiệu lực
V/v Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
V/v Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm