V/v Thủ tục công nhận, hướng dẫn hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan (Công ty TNHH Cave Logistics Việt Nam - Chi nhành Hà Nội)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h45 ngày 17/02/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 306/GSQL-GQ5

V/v Thủ tục công nhận, hướng dẫn hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Cave Logistics Việt Nam - Chi nhành Hà Nội

(Đ/c: Phòng 905, tầng 9, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số CEVA012017/CVHN ngày 14/2/2017 của Công ty TNHH Ceva Logistics Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội về việc hướng dẫn thủ tục công nhận và thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục công nhận kho ngoại quan đã được quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện, yêu cầu nêu trên thì gửi hồ sơ cho cơ quan hải quan để được xem xét công nhận theo quy định.

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa là phụ tùng, linh kiện đưa vào, đưa ra kho ngoại quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH Ceva Logistics Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội được biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

 

 

 

V/v Thủ tục công nhận, hướng dẫn hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan (Công ty TNHH Cave Logistics Việt Nam - Chi nhành Hà Nội)
Số hiệu 306/GSQL-GQ5 Ngày văn bản 16/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục công nhận, hướng dẫn hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan (Công ty TNHH Cave Logistics Việt Nam - Chi nhành Hà Nội)
V/v Thủ tục công nhận, hướng dẫn hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan (Công ty TNHH Cave Logistics Việt Nam - Chi nhành Hà Nội)