V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất suất ăn để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh (Tổng Công ty hàng không Việt Nam; Cục HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất suất ăn để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh (Tổng Công ty hàng không Việt Nam; Cục HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 2879/BTC-TCHQ Ngày văn bản 06/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất suất ăn để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh (Tổng Công ty hàng không Việt Nam; Cục HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất suất ăn để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh (Tổng Công ty hàng không Việt Nam; Cục HQ các tỉnh, thành phố)