V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ tàu khách du lịch đưa vào kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách nước ngoài (HQ Long An, Cty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu; Cty TNHH Lotte Logistics)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 14/02/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 286/GSQL-GQ5

V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ tàu khách du lịch đưa vào kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Long An;

- Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu;

(Đ/c: Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Công ty TNHH Lotte Logistics

(Đ/c: Lô Á, đường 3, KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 34-16/CV/LHAC ngày 10/2/2017 của Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu về việc hàng hóa từ tàu khách du lịch đưa vào gửi kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách du lịch nước ngoài khác, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 và khoản 1 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hóa đưa từ tàu khách du lịch vào gửi kho ngoại quan để chờ xuất cho tàu khách du lịch khác không có vận tải đơn vì không đi qua hãng vận tải thì được sử dụng chứng từ tương đương (danh mục hàng hóa đưa vào kho và thư của đại diện tàu ủy quyền cho Công ty TNHH tiếp vận linh hoạt Á Châu làm thủ tục để đưa hàng vào kho ngoại quan) để làm thủ tục nhập kho ngoại quan và làm thủ tục xuất kho ngoại quan cho tàu khách nước ngoài khác.

2. Công ty TNHH Lotte Logistics theo dõi, làm thủ tục nhập kho đối với hàng hóa theo danh mục và thư ủy quyền của tàu khách đúng quy định.

3. Cục Hải quan tỉnh Long An làm thủ tục, giám sát quá trình nhập kho, lưu giữ, xuất kho đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An, Công ty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu và Công ty TNHH Lotte Logistics được biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

 

 

 

V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ tàu khách du lịch đưa vào kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách nước ngoài (HQ Long An, Cty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu; Cty TNHH Lotte Logistics)
Số hiệu 286/GSQL-GQ5 Ngày văn bản 13/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ tàu khách du lịch đưa vào kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách nước ngoài (HQ Long An, Cty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu; Cty TNHH Lotte Logistics)
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ tàu khách du lịch đưa vào kho ngoại quan để cung ứng cho tàu khách nước ngoài (HQ Long An, Cty TNHH Tiếp vận linh hoạt Á Châu; Cty TNHH Lotte Logistics)