V/v Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 13/07/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6560/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3242/BCT-HC ngày 13/4/2016 của Bộ Công thương về việc giải đáp nội dung liên quan đến khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu hóa chất. Căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn dẫn ưên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng phải khai báo hóa chất khi nhập khẩu hoặc phải có Giấy phép nhập khẩu tiền chất, khi nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa hoặc xuất khẩu đi nước thứ ba thì không phải thực hiện việc khai báo hóa chất, nộp Giấy phép nhập khẩu tiền chất. Khi tổ chức, cá nhân nhập hàng từ kho ngoại quan để sử dụng tại Việt Nam ngoài việc thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình tương ứng phải thực hiện việc khai báo hóa chất, nộp Giấy phép nhập khẩu tiền chất theo quy định.

2. Trường hợp các Doanh nghiệp trong nước nhập khẩu hóa chất từ nước ngoài về gửi hàng trong kho ngoại quan đã xin Giấy xác nhận khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu tiền chất khi bán hàng cho các doanh nghiệp nội địa thì Doanh nghiệp nội địa không phải xin Giấy xác nhận khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu tiền chất. Lúc này, doanh nghiệp nhập khẩu phải cung cấp chứng từ, bằng chứng chứng minh việc mua bán, chuyển quyền sở hữu hàng hóa từ doanh nghiệp đã khai báo hóa chất ban đầu cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan lập Phiếu theo dõi trừ lùi về lượng theo Giấy xác nhận khai báo hóa chất, Giấy phép nhập khẩu tiền chất đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, đảm bảo không để hàng hóa nhập khẩu vào nội địa khi chưa có giấy phép theo quy định.

Công văn này bãi bỏ công văn số 1762/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

V/v Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
Số hiệu 6560/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 12/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
V/v Thủ tục hải quan đối với mặt hàng hóa chất từ nước ngoài gửi kho ngoại quan